Povratne informacije uporabnikov slušnih aparatov in prihodnost prilagajanja slušnih aparatov

Nedavna tehnološka inovacija podjetja Unitron je presegla mojo domišljijo. V primeru, da se ideja nadgradi in združi z močjo hrambe podatkov v oblaku, bo način prilagajanja slušnih aparatov drugačen kot je bil do sedaj. Izboljšave bo moč opaziti že pri prvi prilagoditvi slušnih aparatov kot tudi pri kasnejših prilagoditvah. V kombinaciji z manjšimi prilagoditvami s strani uporabnikov slušnih aparatov bo sistem Patient Insight, privedel tudi do boljšega sodelovanja med uporabnikom slušnih aparatov in slušnim akustikom. Oglejmo si kaj vse nam nudi Patient Insight.

Pri Unitronu so razvili novost, ki je nadgradnja njihove že obstoječe Log It All tehnologije in beleži podatke o delovanju slušnega aparata. Moj prijatelj Steve Claridge ima o ideji mešane občutke. Pred leti je namreč predstavil tehnologijo imenovano earmeter.com, ki je služila podobnim namenom kot Patient Inisight. Nekateri ljudje v stroki so zadevo uporabljali, vendar je ta kmalu padla na stranske tire, saj stroka Avdiometrije takrat še ni bila pripravljena na tovrsten način dela, zato so jo v večini zavračali (kar je preprosto neumno).

Razlika pri Patient Insight je v tem, da je ta tesno povezan s slušnimi aparati, pri čemer se beležijo podatki o delovanju slušnega aparata, uporabnik pa je tisti, ki to delovanje ocenjuje. Stevova platforma tega ni bila zmožna, saj ta ni neposredno zbirala podatkov o delovanju iz slušnega aparata. Kljub temu je Steve pravi genij.

Povezava do YouTube videa: https://youtu.be/sk3gXC84ELk

 

Kako deluje Patient Insight?

Delovanje Patient Insight tehnologije temelji na delovanju mobilne aplikacije U Control in uporabnikom slušnih aparatov nudi možnost izražanja mnenja o tem, kako dobro slišijo. Program beleži nastavitve slušnega aparata, uporabnikom pa omogoča vnos komentarjev in izkušenj glede uporabe slušnih aparatov. V naslednjem koraku vse zbrane informacije o uporabniku in delovanju njegovih slušnih aparatov pošlje slušnemu akustiku, ki lahko istočasno spremlja kaj se dogaja z uporabnikom in kako je ta zadovoljen s svojimi slušnimi aparati.

Prednosti so očitne, saj je uporabnik psihološko bolj vpleten v izpopolnjevanje svojega sluha. Za slušnega akustika je to prav tako izredno koristno, saj ta lahko opazuje in preveri kako dobro uporabnik slušnega aparata sliši v določenih situacijah. Tako se akustik lahko že vnaprej pripravi na naslednji obisk uporabnika in še toliko bolje prilagodi slušni aparat. Učinkovitost prilagoditve bo nedvomno boljša, hkrati pa bo slušni akustik lažje podal napotke, saj bo vedel, v kakšnih situacijah se določen uporabnik znajde najpogosteje.

Uporabniki slušni aparatov pogosto pričnejo z »Ni dobro, slabo slišim, ni se obneslo…« in v tem primeru jim lahko odvrnemo z »Se bomo potrudili in poizkušali izboljšati prilagoditev…«. Z uporabo Patient Insight pa bomo uporabniku lahko pokazali tudi tiste pozitivne dogodke in situacije, v katerih se je slušni aparat odlično obnesel. Ljudje radi namreč najprej povedo za negativne izkušnje, sedaj pa se bodo lahko bodo lažje spoznali pozitivno stran uporabe slušnih aparatov.

 

Kako bi to lahko za vedno spremenilo načine dela s slušnimi aparati

Predstavljajte si, da bi ta tehnologija zbirala ogromno količino podatkov, ki bi vključevali informacije o akustičnem okolju, zvoku, delovanju slušnega aparata in zadovoljstvu uporabnika slušnega aparata. Predstavljajte si tudi, da se bi poleg omenjenega ta tehnologija združila še z opazovanjem prilagoditev slušnega aparata s strani uporabnika in vse informacije hkrati zbirala v podatkovnem oblaku. Naenkrat bi imeli ogromno količino izredno uporabnih podatkov, ki bi lahko nudili informacije za vrhunsko prilagajanje slušnih aparatov.

 

Rešitev za ogromno količino podatkov

V primeru, da bi tehnologijo združili z neko obliko umetne inteligence, bi ti podatki lahko služili samodejnem prilagajanju, spreminjanju začetnih prilagoditev in izboljšanju dosedanjih protokolov prilagajanja slušnih aparatov. Te spremembe bi temeljile na več tisočih primerih različnih uporabnikov. Tovrsten način zbiranja podatkov bi nedvomno spremenil dosedanji način prilagajanja slušnih aparatov. Hramba podatkov v podatkovnih oblakih ni nič novega, vendar se običajno ne povezuje s slušnimi aparati – le zakaj se ne bi?

 

En korak naprej

Zamislite si, da bi po prvi fazi učenja in zbiranja podatkov, sistem hrambe podatkov v oblaku obdelal zbrane informacije in kot rezultat uporabniku slušnih aparatov vrnil izboljšane in učinkovitejše nastavitve. Tako bi uporabniki prilagoditve prejemali prek spleta, hkrati pa bi imeli slušni akustiki več časa za sestanke z novimi/potencialnimi uporabniki slušnih aparatov.

 

Prihodnost slušnih aparatov

Unitron je razvil še eno novost, ki bo omogočala lažje delo slušnim akustikom in izboljšala uporabniško izkušnjo. Še več kot to, podobno kot Steve Claridge, so zastavili kako naj bi izgledala prihodnost slušnih aparatov. V prihodnosti bodo uporabniki slušnih aparatov pričakovali več sodelovanja, več nadzora oz. možnosti prilagajanja in pa povpraševali po tehnologiji, ki jim lahko izboljša življenje.

Tehnološka novost kot je Patient Insight je samo začetek sprememb na področju slušnih aparatov. Kljub temu, da je na prvi pogled ta sistem osredotočen na uporabniško izkušnjo, je v resnici, kot vsi Unitronovi izumi, večnamensko orodje.

Ta trenutek je odlična priložnost za slušne akustike, ki želijo s svojimi strankami razviti poglobljeno in učinkovitejše sodelovanje. Samo naša domišljija je tista, ki tu lahko postavlja omejitve. Kot pravi stara pesem »Prihodnost je tako svetla, da moram nositi sončna očala«.

 

Povezava do članka na spletni strani »Just Audiology Stuff«:

http://justaudiologystuff.com/instant-patient-feedback-and-the-future-of-fitting-hearing-aids/

Objavljeno 2. 10. 2016